ОБРАБОТКА НА ОТЛИВКИ

Фирмата извършва механична обработка на отливки от стомана, цветни метали, чогун и алуминиеви сплави.

Дайте ни вашита идея и ще получите

  • Идейни и работни проекти
  • Конструктивна и технологична документация
  • NC и CNC програми