Монтажна дейност

Практикуваме механичен и пресов монтаж за извършване на пресов монтаж.

За извършването на пресов монтаж разполагаме с тип хидравлична преса с регулируемо усилие до 60 тона, позволяваща реализирането на прецизна монтажна дейност.

Механизиран монтаж извършваме на специализирани станоци за монтаж.